Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Thông qua 22 nghị quyết

(CT) - Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 5-7.

Buổi sáng ngày làm việc thứ ba, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hoạt dộng chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh các giải pháp thu hồi đất thực hiện các dự án; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp; việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong phát triển du lịch và việc xây dựng sản phẩm du lịch; việc đặt tên, đổi tên đường ở các khu đô thị mới. Giải pháp phân luồng học sinh, tuyển sinh lớp 10 ở các trường công lập; phòng ngừa tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn e dè, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ... Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; khắc phục hạn chế trong khảo sát, lập dự toán các công trình, dự án; hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNG

Buổi chiều, HĐND thành phố nghe đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra về việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện đồng  bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, tổ chức sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ, làm cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, tạo động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn. Tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, chú trọng thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí; tập trung thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án có kế hoạch vốn bố trí lớn…

Đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư quy mô lớn vào thành phố. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trên một số lĩnh vực quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của vùng... Song song đó là triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng…  

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố, các ngành, các cấp nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, sáng tạo, trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đề nghị các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, góp ý sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố...

Các nghị quyết (NQ) được thông qua tại kỳ họp

(1) - NQ về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024;

(2) - NQ về Chương trình hoạt động giám sát năm 2025 của HĐND

thành phố;

(3) - NQ điều chỉnh, bổ sung NQ của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

(4) - NQ điều chỉnh, bổ sung NQ của HĐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024;

(5) - NQ về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương;

(6) - NQ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024;

(7) - NQ về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

(8) - NQ quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm;

(9) - NQ phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024;

(10) - NQ quy định tiêu chí thành lập tổ và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

(11) - NQ quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

(12) - NQ quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND thành phố khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

(13) - NQ về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trong năm 2024;

(14) - NQ thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025;

(15) - NQ thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

(16) - NQ về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy;

(17) - NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ của HĐND thành phố quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý;

(18) - NQ quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của thành phố;

(19) - NQ quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

(20) - NQ quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số;

(21) - NQ cho ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024;   

(22) - NQ chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND thành phố.

QT (tổng hợp)

THỤY KHUÊ

Nguồn: baocantho.com.vn