Chủ tịch Cần Thơ cảnh cáo người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10%

Chủ tịch Cần Thơ cảnh cáo người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10%

TPO - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa chỉ đạo các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan/ban ngành, chủ tịch UBND quận/huyện tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, theo số liệu báo cáo hàng ngày của Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ (tính từ ngày 5-15/4/2022), tỷ lệ giải ngân của TP tiến triển rất chậm. Trong đó, 8 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0%; 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; 5 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 20%; 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 30%; 4 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ trên 30%-71%.

Tinh thần trách nhiệm của một số giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, chủ tịch UBND quận/huyện được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án chưa cao, thiếu quyết tâm, năng lực tổ chức và cá nhân phụ trách dự án chưa nhiều kinh nghiệm, bị động trong công tác phối hợp và thiếu các biện pháp mạnh, hữu hiệu trong triển khai các gói thầu, hạng mục công trình, dự án…

Nếu chậm đổi mới phương pháp làm việc thì khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 không hoàn thành kế hoạch đề ra (trên 95%).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê bình nghiêm khắc và cảnh cáo thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, đối với các công trình/dự án đã có nhà thầu thi công nhưng có tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/4/2022 dưới 10%.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê bình nghiêm khắc và cảnh cáo thủ trưởng các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/4/2022 dưới 10%. Ảnh: CK

 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, khẩn trương kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản trong hợp đồng thi công đã ký kết, thực trạng triển khai trên công trường (khách quan, chủ quan...), thực hiện ngay các biện pháp phù hợp chế tài các nhà thầu: cảnh cáo, xử phạt, cắt hợp đồng, thay thế ngay các nhà thầu yếu năng lực, đăng công khai, cấm tham dự thầu... đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở KH&ĐT và UBND TP trước ngày 24/4/2022.

Cảnh Kỳ

Nguồn: tienphong.vn