Đoàn Công tác của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ

Tại buổi làm việc, ông Phạm Việt Trung – Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã báo cáo với lãnh đạo thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 của Sở Nội vụ. Qua đó, trong năm 2013, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và phương hướng nhiệm vụ công tác của ngành do Bộ Nội vụ triển khai vào đầu năm, Sở Nội vụ đã xây dựng và tổ chức Hội nghị để triển khai kế hoạch công tác trong toàn ngành Nội vụ thành phố. Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra, tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã ra sức phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt đối với từng nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, năm 2013 được Thành ủy thành phố Cần Thơ xác định là năm “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, với chức năng là cơ quan tham mưu chính về công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố và đã triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở các ngành, các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy đại diện cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã biểu dương, khen ngợi những thành tích đạt được của tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013. Đồng thời, trên cơ sở báo cáo và các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cũng đã chỉ đạo tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cần tập trung phấn đấu quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành Nội vụ trong năm 2014 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố./.

MINH TRUNG