Thành phố Cần Thơ thí điểm mô hình một cửa liên thông về Đăng ký Giấy khai sinh – Nhập hộ khẩu – Cấp thể Bảo hiểm Y tế trẻ em và liên thông trong khai tử và xóa đăng ký thường trú

Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức lễ ra mắt mô hình một cửa liên thông  trong đăng ký khai sinh - nhập hộ khẩu - cấp thẻ Bảo hiểm y tế trẻ em (gọi tắt là 3 trong 1) và liên thông trong đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú (gọi tắt là 2 trong 1) tại xã Nhơn Ái.


Ông Trương Minh Tâm Trưởng phòng Nội vụ thông qua Quyết định thành lập Đề án thực hiện mô hình liên thông 3 trong 1

Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCCVC, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Huyện Phong Điền đã mạnh dạn thực hiện thí điểm 02 mô hình trên.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt

Qua hơn 02 tháng triển khai thí điểm, ngày 15 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ký quyết định số 3716/QĐ_UBND phê duyệt Đề án Thực hiện mô hình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế Trẻ em dưới 06 tuổi (mô hình 03 trong 01) và đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú (mô hình 02 trong 01).


Ông Lê Trung Hiếu- Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái tuyên bô ra mứt mô hình

Trước khi áp dụng mô hình 3 trong 1, để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, người dân phải làm 03 bộ hồ sơ, đến nhiều cơ quan khác nhau, phải đi lại nhiều lần và tổng thời gian giải quyết là 36 ngày. Đến nay, quy trình thực hiện 03 thủ tục nêu trên được rút ngắn xuống còn 10 ngày và người dân chỉ làm 01 bộ hồ sơ và đến một cơ quan duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Từ khi vận hành thử nghiệm đến nay, UBND xã Nhơn Ái đã tiếp nhận 18 hồ sơ, đã giải quyết 16 hồ sơ, trong đó có 02 hồ sơ trả trước hẹn và 14 hồ sơ đúng hẹn.

Đối với mô hình 02 trong 1, trước đây để thực hiện thủ tục khai tử, xóa đăng ký thường trú, người dân phải làm 02 bộ hồ sơ, đi lại tối thiểu là 06 lượt với tổng thời gian thực hiện là 10 ngày thì nay đã giảm xuống còn 04 ngày.

Ông Nguyễn Hoàng ba - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ ra mắt, Ông Nguyễn Hoàng Ba Chủ tich UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo UBND xã Nhơn Ái đơn vị thực hiện thí điểm mô hình cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để thực hiện tốt mô hình; củng cố bộ máy tổ chức và bố trí công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng rộng trong nhân dân để người dân biết và tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương còn lại của huyện nghiên cứu để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.