Tìm kiếm văn bản khác:

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Kèm văn bản
1 2712/UBND-NC 04/07/2024
Về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo
2 33/KH-BCĐCCHC&CĐS 12/03/2024
Kế hoạch Hoạt động trọng tâm của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2024
3 436/UBND-KSTT 01/02/2024
Về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
4 373/SNV-CCHC-VTLT 31/01/2024
Về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực CCHC trên trang thông tin điện tử CCHC của thành phố Cần Thơ
5 245/KH-UBND 14/12/2023
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2024
6 246/KH-UBND 14/12/2023
Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024
7 247/KH-UBND 14/12/2023
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024
8 248/KH-UBND 14/12/2023
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi đáng giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2024
9 3717/HĐTĐ.CCHC 30/11/2023
Về việc thông báo thời gian thực hiện tự  đánh giá, chấm điểm và thẩm định  kết quả cải cách hành chính năm 2023 trên Phần mềm Chấm điểm  Chỉ số Cải cách hành chính
10 3661/SNV-CCHC,VTLT 27/11/2023
Về việc thông báo các kênh thông tin chính thức của Cải cách hành chính TP Cần Thơ trên môi trường mạng
11 1372/QĐ-SNV 23/11/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang Zalo Official Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
12 23/2023/QĐ-UBND 03/11/2023
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13 4363/UBND-NC 27/10/2023
Về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
14 2279/QĐ-UBND 22/09/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ
15 2198/QĐ-UBND 18/09/2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận , huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
16 2199/QĐ-UBND 18/09/2023
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
17 13/2023/TT-BNV 31/08/2023
Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
18 1015/QĐ-SNV 28/07/2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
19 1016/QĐ-SNV 28/07/2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
20 2600/UBND-NC 14/07/2023
Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
21 12/2023/QĐ-UBND 27/06/2023
Quyết định về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học
22 09/CT-UBND 23/06/2023
Chỉ thị Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh và Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
23 1442/QĐ-UBND 19/06/2023
Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Cần Thơ
24 121/KH-UBND 06/06/2023
Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo
25 62/BCĐCCHC&CĐS 25/05/2023
Về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số đánh giá trong năm 2023
26 1193/QĐ-UBND 17/05/2023
Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
27 98/KH-UBND 16/05/2023
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023
28 54/QĐ-BCĐ 11/05/2023
Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số (phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính)
29 53/QĐ-BCĐ 11/05/2023
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
30 1112/BC-SNV 24/04/2023
Báo cáo Phân tích kết quả Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2022
31 1284/UBND-KSTT 18/04/2023
Về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
32 07/CT-UBND 17/04/2023
Chỉ thị Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
33 1018/BC-SNV 14/04/2023
Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ năm 2022
34 1208/VPUB-KSTT 06/04/2023
Về việc điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
35 05/ĐA-VPUB 05/04/2023
Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
36 01/2023/TT-VPCP 05/04/2023
Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
37 851/QĐ-UBND 04/04/2023
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
38 830/QĐ-UBND 31/03/2023
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
39 05/CT-UBND 27/03/2023
Chỉ thị tập trung đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn đối với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố
40 743/KH-SNV 17/03/2023
Kế hoạch Tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính năm 2023
41 57/KH-UBND 17/03/2023
Kế hoạch Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030
42 409/STTTT-TTCNTT&TT 08/03/2023
Về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng di động Can Tho Smart
43 12/QĐ-BCĐCCHC 08/03/2023
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
44 45/TB-VPUB 06/03/2023
Thông báo  kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2023 
45 651/UBND-NC 02/03/2023
Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
46 90/CĐ-TTg 28/02/2023
Công điện về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hổ khẩu, sổ tạm trú giấy
47 504/QĐ-UBND 27/02/2023
Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
48 55/TB-VPCP 24/02/2023
Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2023
49 05/CT-TTg 23/02/2023
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
50 462/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc phối hợp chuẩn bị báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
51 463/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ
52 38/KH-UBND 21/02/2023
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
53 371/SNV-CCHC,VTLT 14/02/2023
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
54 223/STTTT-TTCNTT&TT 10/02/2023
Công văn thông báo kết quả kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư
55 310/HD-SNV 09/02/2023
Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
56 25/KH-UBND 07/02/2023
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
57 385/BNV-CCHC 06/02/2023
Về việc tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
58 289/UBND-KSTT 02/02/2023
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
59 03/CT-TTg 27/01/2023
Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
60 11/2022/TT-BNV 30/12/2022
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
61 246/KH-UBND 26/12/2022
Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
62 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính 
63 244/KH-UBND 20/12/2022
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
64 10/2022/TT-BNV 19/12/2022
Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
65 243/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023
66 242/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
67 241/KH-UBND 09/12/2022
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2023
68 3655/HĐTĐ.CCHC 21/11/2022
Về việc thông báo thời gian thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định kết quả cải cách hành chính năm 2022 trên Phần mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
69 3475/HĐTĐ.CCHC 04/11/2022
Về việc vận hành thử nghiệm Phầm mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
70 3789/QĐ-UBND 03/11/2022
Quyết định phê duyệt Danh sách Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
71 779/QĐ-HĐTĐ 28/10/2022
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
72 220/KH-UBND 26/10/2022
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
73 370/VTLTNN-NV 10/05/2022
Về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
74 51/QĐ-BCĐCCHC 27/04/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
75 2319/VPCP-KSTT 14/04/2022
Về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu