Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ...
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của nhà đầu tư, doanh nghiệp
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thành lập đường dây nóng và hộp thư ...
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận những phản ánh của nhân dân, báo chí về hành vi vi phạm ...
Thành phố Cần Thơ niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ...
Thành phố Cần Thơ niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân