Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác cải cách hành chính năm 2014; Kế hoạch số 01/KH-SNV ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính năm 2014, 

Để giúp cho tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, Sở Nội vụ xin hướng dẫn việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 08 thủ tục hành chính, như sau:

1. Nâng ngạch lương công chức cấp xã;

2. Hủy bỏ Quyết định tuyển dụng;

3. Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức phối hợp liên ngành;

4. Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành;

5. Cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức hội;

6. Nâng lương thường xuyên hằng năm CBCCVC ngạch chuyên viên chính và tương đương;

7. Bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính;

8. Giải quyết nghỉ việc CBCCVC.

Các tổ chức, cá nhân có thể truy cập tại http://1cua.sonoivu.cantho.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nêu trên và chỉ nộp hồ sơ bằng giấy khi đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Tổ chức, cá nhân chỉ đến Sở Nội vụ 01 lần duy nhất để thực hiện thủ tục hành chính).

Trong quá trình tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, các tổ chức, cá nhân nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ theo địa chỉ số 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 07103-820715 hoặc gửi qua hộp thư điện tử: sonv@cantho.gov.vn

Sở Nội vụ rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến của Sở, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của tổ chức và công dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tăng cường hiện đại hóa trong công tác cải cách hành chính của thành phố./.

Download: file hướng dẫn

Văn phòng Sở Nội vụ