Sinh hoạt chuyên đề và truyền thông về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

(CT) - Ngày 6-11, Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, phối hợp Huyện đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chuyển đổi số - hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến” tại UBND xã Trường Xuân B và UBND xã Thới Tân.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chuyên đề được hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Tại mỗi điểm, các bí thư kiêm trưởng ấp, trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, các hội, đoàn thể ấp và đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ðồng thời, được truyền thông ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp Học viện Tư pháp truyền thông về trợ giúp pháp lý và tổ chức tư vấn pháp luật cho người nghèo tại xã Trường Thành; tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố và được đại diện TP Cần Thơ tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi cấp khu vực do Bộ Tư pháp tổ chức; phổ biến các luật được Quốc hội thông qua năm 2022, 2023; truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội... Ðồng thời, tổ chức treo băng rôn, xe tuyên truyền lưu động; thông qua nhóm Zalo truyền thông về ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Những hoạt động này nhằm góp phần thiết thực đưa đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân...

Tin, ảnh: Chấn Hưng

Nguồn: baocantho.com.vn