Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(CT) - Qua tổng hợp kết quả giải ngân chi tiết theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, đến hết ngày 24-6-2024 số vốn đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố gần 2.844 tỉ đồng, đạt 32,14% kế hoạch vốn được HÐND thành phố giao chi tiết và đạt 27,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 1,04 lần về giá trị nhưng giảm 1,56% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023.

Dự án xây dựng, bổ sung Trường Mầm non Mỹ Khánh, huyện Phong Điền từ nguồn vốn đầu tư công đã cơ bản hoàn thành.

Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, UBND thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các bộ, ngành Trung ương. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định trong đăng ký kế hoạch, bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ngay điều chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết. Cùng đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; không đùn đẩy công việc, tập trung thực hiện, giải quyết hồ sơ, cũng như phối hợp giải quyết các kiến nghị của các chủ đầu tư. Khẩn trương thực hiện quyết toán công trình hoàn thành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công…

Tin, ảnh: L. MẪN

Nguồn: baocantho.com.vn