Tiếp tục rà soát, đơn giản và cắt giảm thủ tục hành chính nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

(CT) - Ngày 16-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao và 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) cùng 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Tây Ninh về công tác cải cách TTHC. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự cuộc họp tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành dự cuộc họp tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Từ đầu năm đến nay, các bộ, địa phương quan tâm rà soát, làm sạch thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các bộ, địa phương đã triển khai hợp nhất Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Bộ Ngoại giao chưa thực hiện nhiệm vụ này). Việc cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC quốc gia (chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2023 là 40%): Bộ Quốc phòng đã triển khai 59/245 TTHC thực hiện trực tuyến, TP Hồ Chí Minh đã cung cấp 635/740 DVC trực tuyến toàn trình và một phần, tỉnh Quảng Ninh cung cấp 451/1.121 DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC quốc gia. Nhiều địa phương đạt chỉ tiêu cung cấp DVC trực tuyến: Đà Nẵng (đạt 91,5%), Tây Ninh (đạt 60,16%), Cần Thơ (đạt 59,88%), Hải Phòng (đạt 45,56%), Quảng Ninh (đạt 40,23 %). Các địa phương chưa đạt chỉ tiêu: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Dương.

Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số TTHC mang tính đặc thù, không thể thực hiện trực tuyến toàn trình (như TTHC thuộc lĩnh vực ngoại giao). Việc cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực hộ tịch của Cục Lãnh sự và hơn 90 cơ quan đại diện vẫn chưa thể thực hiện do Bộ Tư pháp vẫn chưa giao cho Bộ Ngoại giao Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Việc thanh toán trực tuyến còn phức tạp, bất cập, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và cơ quan giải quyết TTHC. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh chưa có chức năng số hóa hồ sơ một cửa, tiếp nhận hồ sơ và thanh toán trực tuyến, ảnh hưởng đến việc đạt chỉ tiêu 100% kết quả giải quyết TTHC phát sinh mới được số hóa cũng như tỷ lệ DVC trực tuyến toàn trình. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu tư pháp còn sai lệch. Một số phần mềm dùng chung của bộ, ngành chưa được chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, địa phương xác định rõ “điểm nghẽn” trong công tác cải cách TTHC, đề ra giải pháp khắc phục từ nay đến cuối năm, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục rà soát, đơn giản và cắt giảm TTHC nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; công khai, minh bạch danh mục TTHC; khai thác triệt để tiện ích Đề án 06 của Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC, nghiên cứu nhân rộng mô hình thuê bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Q. THÁI 

Nguồn: baocantho.com.vn