CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 7 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT THANH NIÊN NĂM 2005

Sáng ngày 10/7/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005. Đến dự buổi Hội nghị có ông Lê Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo của các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo các quận, huyện.

Sáng ngày 10/7/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005. Đến dự buổi Hội nghị có ông Lê Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo của các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo các quận, huyện. 
 

Ông Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông qua báo cáo tại Hội nghị

Thông qua buổi Hội nghị, nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên tại địa phương, làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong thời gian tới. Tại buổi Hội nghị, đại diện các Sở, ngành chức năng và UBND quận, huyện có nội dung báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 trên địa bàn thành phố. Qua đó, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị với UBND thành phố cũng như các cơ quan Trung ương về những nội dung xoay quanh công tác chăm lo, phát triển thanh niên như: công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các chính sách, pháp luật cho thanh niên; công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội và tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên; tạo điều kiện cho thanh niên sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao,…
 

Ông Lê Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi Hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành toàn thành phố cần tập trung hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn thành phố. Tạo sự đột phá, chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về công tác chăm lo phát triển thanh niên. Cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, trong đó vai trò của các sở, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn. Từ đó tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách của nhà nước về thanh niên bằng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương./.