Thông báo thi tuyển công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014; Sở Nội vụ thông báo nội dung thi tuyển công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014 như sau:

I. Chỉ tiêu, ngành nghề, số lượng tuyển dụng:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 80 chỉ tiêu

a) Công chức khối Sở, ban, ngành: 56 chỉ tiêu; 

b) Công chức khối quận, huyện: 24 chỉ tiêu.

2. Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên (Mã số: 01.003).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và chế độ ưu tiên trong kỳ thi:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);

- Chứng chỉ tin học văn phòng.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (do cơ quan sử dụng công chức xây dựng trên cơ sở xác định vị trí việc làm cần tuyển).

Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 chỉ tiêu vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản photo các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính);

e) Bản photo giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

* Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (gồm các cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp tại nước ngoài) phải gửi kèm giấy Công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT.

Lưu ý: Các giấy tờ trên được đựng trong 01 bì hồ sơ, mặt ngoài dán Đơn đăng ký dự thi có ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

4. Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp (đại học) hoặc chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học), phải có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả thi tốt nghiệp đạt và đang chờ cấp bằng, mới đủ điều kiện nộp hồ sơ. 

Thí sinh dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản photo các loại giấy tờ có liên quan trong hồ sơ dự thi. 

5. Ưu tiên trong thi tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;  

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

III. Hình thức thi tuyển và xác định người trúng tuyển:

1. Hình thức thi tuyển: 

Người dự tuyển phải dự thi đủ các môn thi, hình thức thi như sau:

a) Môn kiến thức chung: 

- Thi viết thời gian 180 phút; 

- Nội dung: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 

- Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút về nghiệp vụ cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Nội dung: các văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi thí sinh đăng ký dự tuyển và được phân loại theo 05 nhóm cơ quan, đơn vị như sau:

* Nhóm ngành I - Nội chính (khối Văn phòng): Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

* Nhóm ngành II- Nội chính (khối Sở, ngành): Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp.  

* Nhóm ngành III- Văn- xã: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Nhóm ngành IV - Kinh tế - Ngân sách: Sở Công Thương; Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp, Sở Tài chính.

* Nhóm ngành V - Khoa học kỹ thuật: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Nhóm ngành VI - khối cơ quan cấp quận: Quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, quận Ô Môn.

* Nhóm ngành VII - khối cơ quan cấp huyện: Huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ.

c) Môn ngoại ngữ: thi viết kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 90 phút. 

d) Môn tin học: thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi 45 phút. 

2. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ nếu người dự tuyển có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

Trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Nội dung, hình thức thi do cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển phối hợp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

3. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Thi đủ các bài thi của các môn theo quy định;

- Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và tin học nếu không được miễn thi);

- Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại cơ quan đăng ký dự tuyển.

b) Các trường hợp khác: 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển) phối hợp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển, bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Đối với thí sinh không trúng tuyển vào cơ quan đăng ký dự tuyển ban đầu sẽ được xem xét, phân công vào các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng nhưng không có thí sinh đăng ký dự thi, không có thí sinh trúng tuyển hoặc số lượng thí sinh trúng tuyển chưa đủ số lượng chỉ tiêu tuyển dụng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Thí sinh có trình độ, chuyên môn (kể cả các yêu cầu khác) phù hợp với vị trí việc làm và chỉ tiêu cần tuyển của cơ quan đăng ký (cùng khối dự thi với cơ quan đăng ký dự thi ban đầu);

+ Thi đủ các bài thi của các môn theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và tin học nếu không được miễn thi);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi khối dự thi và chỉ tiêu còn thiếu;

+ Thí sinh có đơn đề nghị, được cơ quan có nhu cầu tuyển dụng chấp thuận.

IV. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2014.

2. Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ: 

a) Phát hành: thí sinh có nhu cầu liên hệ mua hồ sơ tại Sở Nội vụ, số 51, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

b) Tiếp nhận: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ công chức, Sở Nội vụ. 

Riêng thí sinh đăng ký thi tuyển vào khối cơ quan Đảng, đoàn thể: liên hệ thông tin và nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp chung.

3. Lệ phí thi tuyển: 

- Tạm thu 200.000đ/thí sinh cho số lượng dự kiến từ 100 đến dưới 500 thí sinh (mức thu tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi; trường hợp thay đổi số lượng dự thi, mức thu sẽ điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức). 

- Thí sinh đóng lệ phí khi nộp hồ sơ.

4. Lịch hướng dẫn ôn tập, thi tuyển: Hội đồng thi tuyển thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi theo địa chỉ ghi trong hồ sơ (thí sinh lưu ý ghi rõ địa chỉ liên lạc trong Đơn dự thi và bì thư kèm theo). Hội đồng Thi tuyển không chịu trách nhiệm về việc thất lạc thư do việc cung cấp địa chỉ của thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển khi nộp hồ sơ phải xác định rõ nơi đăng ký dự tuyển phù hợp (ghi rõ mã vị trí) và ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Không nhận hồ sơ dự thi ngoài chỉ tiêu tuyển dụng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và miễn trả lại hồ sơ dự thi.

Kế hoạch thi tuyển, Thông báo thi tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng tải tại website: http://www.cchccantho.gov.vn; http://sonoivu.cantho.gov.vn. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Các thông tin liên quan đến kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển thường xuyên cập nhật trên website: http://www.cchccantho.gov.vn; http://sonoivu.cantho.gov.vn. Trường hợp thắc mắc liên hệ trực tiếp về Sở Nội vụ qua số máy 0710.3735454 để được hướng dẫn.

Phòng TCCBCCVC.

Đính kèm: 

Công văn 1722.pdf;

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng.pdf;