Ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Căn cứ Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014; Quyết định số 963/QĐ-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014.

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014 trong hệ thống kiến thức các môn thi và trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2014. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển) thông báo nội dung như sau:

1. Thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi (theo danh sách đã công bố kèm theo Thông báo số 158/SNV-TCCBCC ngày 27 tháng 01 năm 2014) nhận tài liệu ôn tập tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, công chức, Sở Nội vụ, từ ngày 07 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 12 tháng 02 năm 2014.

2. Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2014 sẽ tổ chức ôn tập một số nội dung liên quan đến kỳ thi (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Riêng đối với môn tin học, ngoại ngữ, Hội đồng thi tuyển công chức không tổ chức ôn (chỉ giới thiệu đề cương); vì vậy, thí sinh có nhu cầu ôn tập môn ngoại ngữ, đề nghị liên hệ và đăng ký trực tiếp Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ, địa chỉ số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (thời gian đăng ký và nộp lệ phí: ngày 18 tháng 01 năm 2014).


Đính kèm:

Thông báo số 158/SNV-TCCBCC; Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi;

Công văn số 156/SNV-TCCB về bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức thành phố Cần Thơ năm 2014

Phòng TCCBCC