Thông báo thời gian ôn thi tuyển công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014

Thông báo thời gian thi tuyển công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014; Quyết định số 963/QĐ-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2014; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển) thông báo thời gian ôn thi tuyển công chức hành chính năm 2014 như sau:

1. Môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành được chia thành 02 đợt, cụ thể:

STT

Thời gian

Khối, nhóm ngành

Phòng học

Địa điểm

1

Đợt 1: Từ ngày 14-16/02/2014

- Sáng: từ 7giờ 30 phút - 11 giờ;

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ.

 

- Nhóm ngành Kinh tế - Ngân sách (từ mã vị trí SN32 - SN38)

- Hội trường A

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ (Số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

- Nhóm ngành Kinh tế - Ngân sách (từ mã vị trí SN39 - SN41)

- Phòng học số 17, 40

- Nhóm ngành Khoa học kỹ thuật

- Hội trường C

2

Đợt 2: Từ ngày 21-23/02/2014

- Sáng: từ 7giờ 30 phút - 11 giờ;

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ.

 

- Nhóm ngành Nội chính

- Hội trường A

Nhóm ngành Văn - xã

- Phòng học số 40

Khối quận, huyện (từ mã vị trí QH01-QH06)

 

- Hội trường C

 

Khối quận, huyện (từ mã vị trí QH07-QH24)

- Phòng học 17

 

2. Môn ngoại ngữ, tin học: Hội đồng thi tuyển không tổ chức ôn tập; thí sinh ôn tập theo nội dung đề cương do Hội đồng thi tuyển phát và giới thiệu chính thức trên website: http://www.cchccantho.gov.vn; http://sonoivu.cantho.gov.vn.

Nếu thí sinh có nhu cầu ôn tập môn ngoại ngữ, đề nghị liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ,  địa chỉ số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Download: Thông báo số 173/TB-SNV

Phòng TCCBCC