Quận Bình Thủy cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

(CT) - Ngày 2-7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra công tác này tại quận Bình Thủy.

Các thành viên tổ giúp việc Đoàn kiểm tra CCHC thành phố, kiểm tra thực tế tại UBND phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thủy, từ tháng 12-2023 đến ngày 15-6-2024, công tác CCHC được quận tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực ở các nội dung cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), chế độ công vụ và nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Cụ thể, về công tác kiểm soát TTHC, UBND quận đã ban hành 45 văn bản triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các hoạt động liên quan đến cải cách TTHC. Đồng thời, áp dụng quy trình nội bộ đối với 240/257 TTHC cấp quận (không bao gồm TTHC của ngành dọc) và được công bố theo quy định; UBND các phường áp dụng quy trình nội bộ đối với 140/142 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp quận chiếm 95,9% (các TTHC của ngành Công an và Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận tại đơn vị). Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND quận đã ban hành 10 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, gắn với việc thực hiện tinh giản, cắt giảm biên chế theo lộ trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của quận còn một số hạn chế: tỷ lệ hồ sơ TTHC có cấp kết quả điện tử chưa đạt 100% theo yêu cầu; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa toàn quận đạt thấp, với 13,52% (theo yêu cầu phải đạt 50%). Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực chưa đạt yêu cầu.  

Qua kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn và UBND phường Long Hòa, Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiến nghị UBND quận Bình Thủy cần có kế hoạch phát động thi đua sáng kiến trong thực hiện CCHC, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường rà soát, cập nhật đầy đủ các trường thông tin trên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ đối với công chức theo thẩm quyền. Quận cần đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số; tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong việc xử lý văn bản đi/đến; thực hiện ký số 2 lớp, gửi văn bản liên thông khi phát hành văn bản; sớm triển khai xây dựng kho lưu trữ của quận.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Nguồn: baocantho.com.vn