Khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 7/6, Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện kết luận tại buổi “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố” lần 1 năm 2024 ngày 30/5/2024.

Theo đó, để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các doanh nghiệp tại buổi đối thoại ngày 30/5/2024, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, các địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các cơ chế, chính sách và cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tâm, có tầm trong phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo chủ đề, ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến các vấn đề mà doanh nghiệp, hợp tác xã đặt ra tại Hội nghị “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố” lần 1 năm 2024 phải có văn bản trả lời chính thức cho các đơn vị trước ngày 15/6/2024.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến góp ý từ cộng đồng doanh nghiệp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong cung cấp thông tin về lao động, tuyển dụng, đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Giám đốc Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về cung cấp thông tin thị trường, thông tin về các hiệp định thương mại đã ký kết cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Cần Thơ có các giải pháp hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội; chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức và thời cơ, chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn kịp thời cho doanh nghiệp hội viên; thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục xây dựng, phản ánh, bổ sung chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao vai trò vị thế trong việc cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư giải quyết tranh chấp, là chỗ dựa tin cậy, nơi phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thanh Xuân

Nguồn: cantho.gov.vn