Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn số 2188/UBND-KSTT về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Giám đốc Công an thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố và các hệ thống có liên quan đến giải quyết TTHC (nếu có) sang VNeID trước ngày 1-7-2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ. Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi số sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15-6-2024. Cụ thể, chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15-6-2024. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ. Đồng thời, bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Q. THÁI

Nguồn: baocantho.com.vn