Cần Thơ: Tập huấn sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính các cấp năm 2023

Chiều ngày 17/11/2023, Hội đồng thẩm định Cải cách hành chính (CCHC) thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn cho các thành viên Hội đồng thẩm định CCHC của các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Hội đồng thẩm định CCHC cấp huyện và Hội đồng thẩm định CCHC cấp xã năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định CCHC TP; ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định CCHC TP; ông Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng CCHC TP (Từ phải qua trái)

Khai mạc tập huấn, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định Cải cách hành chính thành phố đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn và mong rằng các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu được giá trị của phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC mang lại đồng thời triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính được chính xác, minh bạch, đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương được nghe báo cáo viên hướng dẫn mục đích, ý nghĩa của phần mềm và thực hiện triển khai chấm điểm trên phần mềm (hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm và cách đính kèm các tài liệu kiểm chứng có liên quan đến lĩnh vực được chấm) đồng thời được giải đáp các thắc mắc liên quan đến các tiêu chí chấm điểm từ các thành viên của Tổ Giúp việc Hội đồng CCHC thành phố.

Việc sử dụng phần mềm chấm điểm cải cách hành chính góp phần đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, thuận lợi trong việc quản lý. Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chấm điểm thủ công như dễ gây nhầm lẫn về số liệu, tốn kém về thời gian, tài liệu in ấn, chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương ở xa trung tâm.

Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ nhanh chóng triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và thành lập Hội đồng thẩm định kết quả theo đúng tiến độ được giao để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành chính các cấp năm 2023.

Q.Vương