Chương trình gặp gỡ và đối thoại cải cách hành chính chuyên đề 4 “Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”

Chương trình gặp gỡ và đối thoại cải cách hành chính chuyên đề 4 “Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”

Ngày 28/9, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát Thanh truyền hình thành phố thực hiện chương trình gặp gỡ đối thoại cải cách hành chính với chuyên đề “Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích” được trực tiếp trên đài Phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.

Các diễn giả tham gia chương trình

Chương trình có sự tham gia của 5 diễn giả là đại điện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, sở Công Thương, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bưu điện thành phố Cần Thơ và UBND quận Ninh Kiều đã trao đổi và giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, người dân về các vấn đề trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 60 phút của chương trình đã tiếp nhận và giải đáp hơn 30 câu hỏi của người dân gọi đến qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, các câu hỏi xoay quanh các nội dung về lợi ích và những điều cần biết của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; những dịch vụ công trực tuyến của ngành công thương, ngành văn hóa và của cấp huyện; những điều kiện cần có để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Đây là chuyên đề thứ 4 của chuỗi 5 chuyên đề sẽ được thực hiện trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 10 giờ ngày thứ bảy tuần cuối cùng mỗi tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2019, và được trực tiếp trên kênh Truyền hình và sóng Phát thanh FM 97.3 Mhz- Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình góp phần truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và công dân, đặc biệt là các lĩnh vực được nhiều người dân quan tâm thực hiện; Trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội của người dân và tổ chức.

Trung Hậu – Phòng CCHC, XDCQ&CTTN