CẦN THƠ: THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH” GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI” TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ

CẦN THƠ: THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH” GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI” TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ

Nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và công dân, đặc biệt là các lĩnh vực được nhiều người dân quan tâm thực hiện; Trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội của người dân và tổ chức. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ vừa ký kết Kế họach phối hợp thực hiện Chương trình “Gặp gỡ và Đối thoại” trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Theo đó Chương trình sẽ được Đài Phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 10 giờ ngày thứ bảy của tuần cuối cùng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 6 đến năm 2019.

Năm chuyên được phát sóng trong chương trình đề lần lượt là: (1) Thủ tục hành chính về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân; (2) Nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi và Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; (3) Thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; (4) Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích; (5) Thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

Các diễn giả là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia sẽ trả lời câu hỏi được đặt ra trong kịch bản, từ tiểu phẩm (tình huống đúng, sai) đặc biệt là ưu tiên trả lời những câu hỏi do khán giả gọi đến qua đường dây nóng của chương trình nhằm giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân đang gặp phải.

Trung Hậu, Phòng CCHC, XDCQ&CTTN