Cần Thơ: Tổ chức cuộc thi khảo sát kiến thức Cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 2311/KH-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về Tổ chức thi khảo sát kiến thức Cải cách hành chính năm 2023. Sáng nay ngày 7 tháng 10 năm 2023 Sở Nội vụ thành phố phối hợp cùng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Tổ chức Cuộc thi “Khảo sát kiến thức Cải cách hành chính năm 2023”. Đến dự và phát biểu khai mạc cuộc thi có ông Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, Cuộc thi lần này có sự tham gia của 635 thí sinh là các công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp và các công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn các cấp.

Ông Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến dự và phát biểu Khai mạc cuộc thi

Mục đích của cuộc thi là nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đánh giá tổng quan kiến thức Cải cách hành chính đối với đội ngũ công chức, viên chức làm về công tác cải cách hành chính. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ  công chức, viên chức trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Các Đại biểu tham dự khai mạc cuộc thi

Nội dung của cuộc thi xoay quanh việc tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của thành phố Cần Thơ liên quan đến công tác Cải cách hành chính; các đề xuất giải pháp mới, sáng kiến hay về công tác cải cách hành chính.

Thí sinh tham gia dự thi

Kết quả của cuộc thi là căn cứ để Hội đồng thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính thành phố xem xét đưa vào việc chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Q. Vương