Sẽ bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú

(CT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 1472/VPCP-KSTT ngày 9-3-2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận “Một cửa” UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sửa đổi các thông tư, quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công. Các bộ, ngành hoàn thành việc công bố các TTHC có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú trước ngày 15-3-2022 làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Căn cứ trên cơ sở công bố của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sơ yếu lý lịch…), hoàn thành trước ngày 20-3-2023.

Tin, ảnh: C.H

Nguồn: baocantho.com.vn