Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt, bế mạc Đại hội XIII

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sáng nay. 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.

Sau một tuần làm việc, sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại phiên bế mạc, đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện (nếu có).

Sau đó, đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng ra mắt đại hội tại phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong họp Hội nghị lần thứ nhất sáng 31/1, ngay sau khi bầu xong 200 ủy viên. Ảnh: Trung tâm Báo chí Đại hội XIII.

Liên quan đến công tác nhân sự, ngày 30/1, Đại hội Đảng XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra sau đó một ngày, Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 ủy viên với 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu.

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trước đó, Đại hội đã dành thời gian thảo luận các văn kiện đại hội.

Nguồn: zing.vn