Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Hiện nay, Đảng bộ quận Bình Thủy có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, với 6.018 đảng viên (ĐV). Từ khi thành lập (năm 2004) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quận luôn phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm trong Đảng.

Được giám sát thường xuyên, ĐV Bộ phận Một cửa phường Long Hòa nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đảng bộ phường Long Hòa có 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, với 502 ĐV. Trong gần 20 năm thành lập phường, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm công tác KT, GS của Đảng, xác định công tác KT, GS của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, góp phần chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Nguyễn Trọng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Qua 4 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ phường đều quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) KT đủ số lượng, phẩm chất, năng lực. Hằng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường ban hành kế hoạch KT, GS từ 5-6 nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nội dung KT, GS tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc; việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác cải cách hành chính; thực hiện chính sách đối với người thụ hưởng nhân dịp lễ, Tết; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm…

Từ năm 2004 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường Long Hòa đã thực hiện 138 cuộc KT với 44 nội dung, GS 33 cuộc với 33 nội dung nêu trên. UBKT Đảng ủy phường đã thực hiện 21 cuộc KT với 27 nội dung, GS 30 cuộc với 25 nội dung nêu trên. Cùng với KT, GS theo chuyên đề, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường quan tâm công tác GS thường xuyên theo quy định của Đảng. Đảng ủy phường chỉ đạo UBKT Đảng ủy, HĐND phường, các Ban của HĐND phường, Ban GS đầu tư cộng đồng phường, Ban Thanh tra nhân dân phường… phối hợp GS chặt chẽ các công trình, dự án triển khai trên địa bàn phường. Qua đó, góp ý đề nghị nhà thầu, nhà đầu tư khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm.

Nhờ tăng cường công tác KT, GS, từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Long Hòa đã ngăn ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng và CB, ĐV; nhiều hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, CB, ĐV được phát hiện và yêu cầu khắc phục kịp thời khi mới manh nha, không để tích tụ thành vi phạm phải thi hành kỷ luật. Cũng qua công tác KT, GS, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 26 ĐV vi phạm pháp luật, quản lý tài chính, quản lý đất đai, Điều lệ Đảng, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, quy định những điều ĐV không được làm…

Không riêng cấp ủy và UBKT phường Long Hòa, qua gần 20 năm thành lập quận, cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy thường xuyên chú trọng công tác KT, GS trong Đảng. Ông Huỳnh Trung Lập, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ đại hội, cấp ủy và UBKT các cấp đều xây dựng và ban hành chương trình KT, GS; hằng năm ban hành kế hoạch KT, GS phù hợp và sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và tiêu cực; thực hiện chính sách đối với người thụ hưởng; công tác quản lý tài chính, tài sản, đất đai, xây dựng cơ bản; công tác CB; quy chế dân chủ, quy chế làm việc…

Từ năm 2004 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã KT, GS chuyên đề hơn 2.500 lượt tổ chức đảng, GS thường xuyên hơn 10.000 lượt tổ chức đảng và hơn 17.000 lượt ĐV; UBKT các cấp KT 130 ĐV và 15 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, GS chuyên đề hơn 1.100 lượt tổ chức đảng và GS thường xuyên hơn 8.000 lượt tổ chức đảng, hơn 25.000 lượt ĐV. “Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 220 CB, ĐV vi phạm quy định đầu tư, xây dựng; vi phạm những điều ĐV không được làm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy chế làm việc; vi phạm về quản lý đất đai, quản lý tài chính; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…” - ông Huỳnh Trung Lập cho biết.

Công tác KT, GS ở quận Bình Thủy đã và đang được nâng cao hiệu lực, hiệu quả; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và ĐV; làm cho tổ chức đảng ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm trong Đảng...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn: baocantho.com.vn