THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu 202/BC-UBND
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu
Báo  cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Loại văn bản Kết quả CCHC
File đính kèm   Tải về